Historie Stichting Vrijwillige Hulpdienst Uddel

In januari 1983 vonden de eerste gesprekken plaats die leidden tot de oprichting van een hulpdienst in Uddel. Men kwam tot de conclusie dat een hulpdienst, zeker in de toekomst, op zijn plaats zou zijn. Gezien ook dat er van overheidswege steeds minder geld beschikbaar zal komen voor de gezondheidszorg en welzijnswerk. -‘Het is niet de bedoeling hulpvraag te stimuleren, maar burenhulp is niet altijd aanwezig, veel mensen lossen hun problemen al of niet op, of weten de weg te vinden naar huisarts of predikant. Een goed buur is beter dan een verre vriend. U zou de hulpdienst als vriend van de goede buur kunnen zien. Oudere mensen willen ook graag contact met de jeugd’. -  Zo lezen we dit in een verslag van 26 april 1984 aan de ledenvergadering van Uddels Belang. Wat in 1983 aarzelend van de grond kwam werd op 26 april 1984 een stichting, met de naam Stichting Vrijwillige Hulpdienst Uddel. Er waren op dat moment al 12 vrijwilligers en er werd een gestage groei verwacht en die is er gekomen. Er was vanaf het begin brede steun voor deze hulpdienst, vanuit alle geledingen van de Uddelse gemeenschap.

Wat aarzelend begon is, nu 2019, een hulpdienst met een stevig fundament in de Uddelse samenleving. De doelstellingen zijn nog steeds hetzelfde, om daar waar hulp nodig en gevraagd wordt om deze hulp te bieden en de helpende hand toe te steken. Was er in de jaren tachtig van de vorige eeuw al sprake van dat er minder geld beschikbaar kwam voor de gezondheidszorg door de overheid, nu in 2019, weten we zeker dat steeds meer een beroep wordt gedaan op vrijwilligers en mantelzorgers. De Stichting Vrijwillige Hulpdienst is uitgegroeid tot een organisatie met meer dan honderd vrijwilligers. Vrijwilligers die zich in al die 35 jaar belangeloos en met liefde hebben ingezet voor de hulpbehoevende medemens. Door de waardering die er voor teruggekregen wordt geeft je dat als vrijwilliger een stimulans om er mee door te gaan en nieuwe vrijwilligers enthousiast te maken. 

Als vrijwilliger ben je een onmisbare schakel in een ketting die we met z’n allen vormen in Uddel. 

220