Over SVHU

Hulpdienst SVHU is een vrijwilligersorganisatie die inmiddels al weer meer dan 35 jaar hulp verleend binnen de Uddelse samenleving. Hulpdienst SVHU biedt hulp op verschillende terreinen. 

Hieronder vindt u de Missie, Visie en de Aanpak van de SVHU:

Missie

De SVHU ziet het met haar vrijwilligers als haar missie bij te dragen aan de kwaliteit van het leefklimaat van de Uddelse samenleving.

Zij richt zich daartoe in haar activiteiten op het welzijn en welbevinden van de Uddelse dorpsbewoners.

Visie

Er zijn verschillende aspecten, die van invloed zijn op  de kwaliteit van de Uddelse samenleving. Te denken valt hierbij o.a. aan de samenstelling en leeftijdsopbouw van de bevolking, aan de sociale samenhang, de beschikbaarheid van professionele zorg en de werkbelasting en beschikbare vrije tijd van de inwoners van Uddel. Uiteraard speelt ook de (financiële) ondersteuning van de gemeentelijke overheid een rol. Door verschillende hedendaagse ontwikkelingen, zoals kleinere gezinnen, toename van echtscheidingen, immigratie van nieuwe dorpsbewoners, sterkere deelname van vrouwen aan de arbeidsmarkt, vermindering van aantal mantelzorgers, een toenemende verslavingsproblematiek, bezuinigingen in de zorg en een geleidelijk aan meer terugtrekkende overheid, kan de leefkwaliteit gemakkelijk onder druk komen te staan.

Aanpak

Voor de komende jaren (2020 tot 2025) wil de SVHU in haar activiteiten  aandacht (blijven) geven aan:

  • versterking van de sociale samenhang en participatie in de dorpsgemeenschap;
  • inzet van zorgmaatjes ten behoeve van individuele ondersteuning;
  • vermindering en voorkoming van sociaal isolement;
  • ondersteuning van mantelzorgers;
  • ondersteuning van zwakkere en kwetsbare dorpsgenoten;
  • hulp bij het integreren van nieuwe dorpsgenoten;
  • uitvoering en ondersteuning aan de door de Stichting Koningin Wilhelmina Hof voor ouderen georganiseerde activiteiten;
  • werving en toerusting van vrijwilligers.
226